راهنمای کسب درآمد از طریق بازاریابی

شما می‌توانید با درج لینک فایل‌های چی‌پرس در وبسایت، وبلاگ و یا شبکه‌های اجتماعی خود، بازاریابی کنید، در این صورت درصدی از مبلغ فروش هر فایل به شما اختصاص خواهد یافت.

لینک‌های بازاریابی خود را از پنل بازاریابی خود، پس از ثبت نام ایجاد کنید.

درآمد بازاریابی فایل در فروشگاه فایل چی پرس

درآمد بازاریابی فروش هر فایل،  ۴۰٪ برای بازاریاب خواهد بود.

در صورتی که خریدار هر کدام از فایل‌های ثبت شده در چی پرس توسط لینک بازاریابی شما به چی پرس هدایت شده باشد، ۴۰٪ مبلغ فروش فایل مربوطه متعلق به شما خواهد بود که به این ترتیب محاسبه می‌شود:

مبلغ فایل – درصد چی پرسدرصد مالک فایل = دریافتی شما

  • دریافتی بازاریاب: ۴۰٪
  • دریافتی مالک فایل: ۳۰٪
  • دریافتی سایت: ۳۰٪

برای مثال در صورتی که قیمت فایل ۱۰۰۰۰ تومان باشد:

۱۰۰۰۰ – ۳۰۰۰۳۰۰۰ = ۴۰۰۰ تومان دریافتی شما

 

هنگامی که جمع مبالغ بازاریابی شما به حداقل ۵ هزارتومان رسید، می‌توانید از پنل مدیریت بازاریابی خود درخواست واریز نمایید.

برای شروع کسب در آمد، پس از ثبت نام در سایت، به صفحه همکاری در فروش مراجعه کنید.