طراحی واحد یادگیری با موضوع تقویت سبک زندگی اسلامی و جلوگیری از غرب زدگی

توضیحات

مقدمه:

ســبک زندگــی پدیــده جــوان و نوظهــوری اســت کـه کمتـر از نیـم قـرن از عمـر آن نمـی‌گـذرد. سـبک زندگـی شـامل مجموعـه رفتارهـا و الگوهـای کنـش هـر فـرد کـه معطـوف بـه ابعـاد هنجـاری و معنایـی زندگـی اجتماعــی اســت، اطـلاق می‌شــود و نشــان‌دهنده کــم و کیـف نظـام باورهـا و کنش‌هـای فـرد اسـت و بر ماهیـت و محتــوای خــاص تعامـلات و کنش‌هــای اشــخاص در مبین اغـراض، نیـات و معانـی هـر جامعـه دلالت دارد و تفاسـیر فـرد در جریـان عمـل روزمـره و زندگـی روزانـه اسـت.

شـوربختانه شـاهدیم کـه امـروزه در جامعـه ایرانـی سـبک زندگی اسـلامی با تمـام ابعاد آن در حیطـه نظـری باقـی مانـده و بـه حیطه عملـی چندان راهـی پیـدا نکـرده اسـت

اطرافت را که نگاه می‌کنی، انگار خبری نیست. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد، زندگی‌هایمان بدون دغدغه‌هایی از جنس اجتماعی و فرهنگی و سیاسی می‌گذرد اما در کنار این بی‌تفاوتی‌ها؛ اطراف ما انواع و اقسامی از تبلیغات و اتفاقات کوچک و بزرگ سیاسی و فرهنگی و مخصوصاً اقتصادی در حال رخ دادن است که توجه نکردن به آن‌ها موجب عقب‌ماندگی و پیشرفت نکردن و حتی انتخاب اشتباه در مواقع حساس می‌شود.»

سبک زندگی موضوع و دغدغه‌ای مهم است که به عقیده بسیاری از متخصصان امر باید برای تغییر بسیاری از کج‌روی‌های اجتماعی و حتی ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی به آن مراجعه کرد

امروزه، تمدن منحط و سرگشته‌ی غربِ تمامیت‌خواه درصدد بر آمده است تا برای ترویج انسان‌محوری و اومانیسم در برابر خدا محوری، با استفاده از رسانه‌ها و ابزراهای نوین جنگ نرم، ملت‌های مستقل جهان به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران را در زیر سلطه فرهنگی خود قرار دهد.

 

بررسی و تشخیص نیاز‌ها:

بی‌تردید دوره نوجوانی و جوانی از آسیب‌پذیرترین مراحل زندگی است و این امر از دو جهت قابل تبیین است: ۱. محدودیت تجربه؛ ۲. غلبه احساسات برفرد. نوجوانان و جوانان حوادث و رویدادهای زندگی را از دریچه عواطف دیده و تفسیر می‌کنند. در محاسبات آنان جاذبه‌ها و کشش‌ها جایگاه خاصی دارند. از دیگر سوی فقدان تجربیات اجتماعی موجب می‌شود که این گروه سنی نتواند معادلات پیچیده محیط ارتباطی خود را به دقت ارزیابی و تحلیل کند. بنابراین در مواجهه با این‌گونه مسائل به ساده‌اندیشی و خوش‌بینی افراطی کشیده خواهد شد. فرهنگ مهاجم غرب با استفاده از این ویژگی‌های تبلیغی روان‌شناسانه، سعی در فروپاشی نظام اعتقادی و فکری نسل جوان داشته و از طریق تهی‌ساختن آنها از درون، زمینه‌ی جذب به مبانی فرهنگی بیگانه از طریق رسانه‌های مدرن و فراگیر را فراهم می‌آورد. در اینجا به چند نمونه از محورهای مربوط به عمق تهدید دشمن اشاره می‌شود:

۱. برنامه‌ریزی و بهره‌گ‌یری از روانشناسان و تدوین برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، جهت کمرنگ‌کردن الگوهای اصیل و واقعی نظیر ائمه اطهار، بزرگان و پدر و مادر و جایگزین کردن الگوهای غرب‌ی برای جوانان؛ ۲. تغ‌ی‌یر دادن اولویت‌های اساس‌ی زندگ‌ی از اخلاق‌ی و معنوی به اقتصادی و مادی؛ ۳. ترویج عرفان‌های نوظهور و فرقه‌هایی مثل شبکه شعور ک‌یهان‌ی و ش‌یطان‌پرست‌ی و… در ب‌ین جوانان جهت سست‌کردن پایه‌های اعتقادات مذهبی و دینی؛ ۴. مشغول‌کردن فکر جوانان به مسائل حاشیه‌ای و ب‌ی‌ارزش و بی‌تفاوت‌کردن آنان نسبت به حل مشکلات اجتماعی.

ممکن است تغییرات مورد نظر دشمن، در گروه جوانان و نوجوانان بیش‌تر از سایر مقاطع سنی باشد. یا در دختران بیش‌تر از پسران باشد؛ چراکه دختران بیش‌تر از پسران درگیر احساسات و به‌دنبال زیبایی و دیده‌شدن هستند.

چند نمونه از دامنه تهدیدات دشمن عبارت است‌از: اقتصاد، مصرف، تولید، صنعت، مونتاژ موتور، فرهنگی و اجتماعی، باورها، اعتقادات و آداب‌و‌رسوم، ظواهر و پوشش در حوزه‌های فردی و اجتماعی، مدرسه، دانشگاه (نهادهای علمی و آموزشی)، خانواده، در طراحی‌های و ساخت شهرها (الگوگیری از نمادهای غربی)، بی‌کاری نسل جوان و نبود رغبت واقعی به‌کار، اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی، سیاست جایگزینی تفکر اومانیستی به‌جای خدامحوری و….

باتوجه به فعالیت گسترده و برنامه ریزی شده دشمن برای گسترش فرهنگ و سبک زندگی غربی و از طرفی ویژگی‌های روحی و روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و آسیب پذیری بیشتر آنان در مقابل جنگ نرم به این نتیجه رسیدم که آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی اسلامی و غربی نیاز اساسی آن‌هاست.

 

انتخاب ایده کلیدی:

ایده اصلی یا ایده کلیدی یک کلمه یا عبارت یا جمله است که اجازه می‌دهد محتوا از درون رشته‌ی علمی و بیرون از ان به هم پیوند خورده و یک پارچه شود. این ایده‌ها عبارت اند از:

معانی کار از نظر اسلام، عمل صالح، اهمیت کار و ارزش کارگر از نظر اسلام، حقوق کارگر از نظر اسلام، اخلاص در کار، مراحل و عوامل اخلاص در کار، فواید و آثار اخلاص در کار و مفاسد و زیان‌های بیکاری و سستی از نظر اسلام

 

تعیین اهداف و شایستگی های مورد نیاز:

حیطه شناختی(جزئی):

 1. معانی کار را نام ببرد.
 2. تعریف عمل صالح را بازگو کند.
 3. مراحل اخلاص را نام ببرد.
 4. فواید اخلاص را نام ببرد.
 5. مفاسد بیکاری را نام ببرد.
 6. دلیل انجام دادن عمل صالح را شرح دهد.
 7. نتایج انجام دادن عمل خالصانه را تجزیه و تحلیل کند.
 8. فواید عمل خالصانه را که بعد از آموزش به دست آورده است بیان کند.

 

فهرست:

 1. مقدمه
 2. بررسی و تشخیص نیاز
 3. انتخاب ایده کلیدی
 4. تعیین اهداف و شایستگی‌های موردنیاز
 5. انتخاب محتوا
 6. سازماندهی فعالیت‌های یادگیری
 7. تعیبن ملاک‌های سنجش و مشخص شدن سطح عملکرد دانش آموزان
 8. تعیین و تکلیف جبرانی
 9. ارزشیابی و اصلاح واحد یادگیری
 10. منابع

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

26

نوع فایل اصلی

docx – ورد

نوع فایل دانلودی

Zip

3 دیدگاه

میانگین امتیاز 5.00

3 نفر از 3 (100%)
خریداران، این محصول را پیشنهاد می‌کنند.

5
3
4
0
3
0
2
0
1
0

نرگس
نرگس
۱۲ دی ۱۳۹۹

واقعا خوب بود

کیارش
کیارش
۲۱ بهمن ۱۳۹۹

بی نظیره

کیمیا
کیمیا
۲ شهریور ۱۴۰۰

بی نظیره

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *