طراحی آموزشی کتاب قرآن پایه سوم ابتدایی: آموزش حروف ناخوانا

توضیحات

طرح درس کتاب قرآن پایه سوم ابتدایی: آموزش حروف ناخوانا – صفحه ۲۵

آرمان آموزشی: آشنایی دانش آموزان با حروف ناخوانا

 

اهداف جزئی:

شناختی:

 1. در پایان این درس دانش آموزان حروف نا خوانا را تشخیص خواهند داد.

 2. درپایان این درس دانش آموزان حروف نا خوانا را توضیح خواهند داد .

عاطفی:

 1. در پایان این درس دانش آموزان با علاقه حروف نا خوانا را نام خواهند برد .

 2. در پایان این درس دانش آموزان با علاقه به کار گروهی خواهند پرداخت .

مهارتی:

 1. دانش آموزان در پایان این درس باعدس ولپه چهار حرف ناخوانا را در برگه خواهند نوشت.

 2. در پایان این درس دانش آموزان باسیم مفتول کلماتی که دارای حروف ناخوانا هستند را درست خواهند کرد.

 

اهداف رفتاری:

شناختی:

 1. در پایان این درس دانش آموزان حروف نا خوانا را به درستی تشخیص می دهند.
 2. درپایان این درس دانش آموزان حروف نا خوانا را توضیح می دهند.

نگرشی:

 1. در پایان این درس دانش آموزان با علاقه حروف نا خوانا را نام  می برند

 2. درپایان این درس دانش آموزان با علاقه به کار گروهی  می پردازند .

کاربردی:

 1. دانش آموزان درپایان این درس باعدس چهار حرف ناخوانا را در برگه می‌نویسند.

 2. در پایان این درس دانش آموزان باسیم مفتول کلماتی که دارای حروف ناخوانا هستند را درست می‌کنند.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

3

نوع فایل اصلی

Docx, PDF

حجم فایل دانلودی

0.5 مگابایت

نوع فایل دانلودی

Zip

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *