طرح درس علوم دوم ابتدایی درس اول زنگ علوم (گردش در باغ)

توضیحات

طرح درس باکیفیت علوم دوم ابتدایی درس اول زنگ علوم مطابق با آخرین تغییرات کتاب تهیه گردیده است.

هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با طبیعت و شگفتی های آن 

اهداف جزئی:
دانش آموز باید:
۱-با محیط اطراف آشنا شود.
۲-با ویژگی های طبیعی آشنا شود.
۳-با مواد تشکیل دهنده طبیعت آشنا شود.
۴-با یاداشت برداری از مشاهدات خود آشنا شود.
۵-با مواد سمی در طبیعت آشنا شود.
۶-با نعمت های طبیعی خداوند آشنا شود.

اهداف رفتاری:
دانش آموز پس از پایان درس باید بتواند:
۱-درباره محیط اطراف تعریفی ارائه دهد.
۲-چند مورد از ویژگی های طبیعیت را نام ببرد.
۳-مواد تشکیل دهنده طبیعت را نام ببرد.
۴-مشاهدات خود را در قالب یادداشت هایی ارائه دهد.
۵-چند نوع از مواد سمی موجود در طبیعت را نام ببرد.
۶- نعمت هایی را که خداوند به انسان عطا نموده را نام ببرد.

1 دیدگاه

میانگین امتیاز 5.00

1 نفر از 1 (100%)
خریداران، این محصول را پیشنهاد می‌کنند.

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

توحیدی ص
توحیدی ص
۷ خرداد ۱۴۰۰

خیلی راضی بودم

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *