مقاله اصول و روشهای آموزش

توضیحات

چکیده :

«آموزش، به فعالیت‌های از پیش طرح‌ریزی شده‌ای گفته می شود که با هدف ایجاد یادگیری در دانش آموزان، بین معلم و یک یا چند دانش آموز ، به صورت کنش متقابل ، یا رابطه دو جانبه ، انجام شود.»

فعالیت های مختلف آموزشی که همه به منظور ایجاد یادگیری در دانش آموزان انجام می گیرد ،به نام روش ها و فنون آموزشی معروف اند .

روش سخنرانی روشی است که در آن کنش متقابل بین معلم و دانش آموزان در حداقل است و روش بحث گروهی روشی است که در آن کنش متقابل بین معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر ،به حداکثر می رسد .

«طراحی آموزشی یا طراحی آموزش : به معنای انتخاب ، تولید و برنامه ریزی فعالیت هایی که به یادگیرندگان در یادگیری کمک می کند است . »

 

مقدمه:

امروزه آموزش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از نیاز های اساسی جامعه  محسوب می شود . و با رشد و توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی پیوندی نا گسستنی دارد و به تدریج از حالت ابتدایی وساده به یک حالت پیچیده در آمده است .

ثمر بخشی آموزش از یکسو تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم ، بالنده ،متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیاز های نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است .

امروزه به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفت های صنعتی ،گرایش به آموزش نیز امری فراگیر و جهانی شده است . به حدی که یکی از شاخصه های مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که آموزش بر عهده گرفته است .

پس فواید آموزش چنین است :

  • آموزش یک سرمایه گذاری بلند مدت است که در سراسر عمر پدیدار می گیرد .
  • آموزش با زیست انسان پیوند خورده است و هر چه زندگی پیچیده تر می شود ضرورت آموزش افزایش می یابد .
  • ما به آموزش نیاز داریم تا انسان هایی صادق و درستکاری بپروریم تا هر کدام در بخش های جامعه نقش خود را به درستی ایفا کنند .

در صورت نبود آموزش جامعه دیگر پیشرفتی نخواهد داشت و یا به بیانی دیگر ،دیگر جامعه ای وجود نخواهد داشت چون ما بدون آموزش انسان هایی تک بعدی می شویم و جامعه یعنی اجتماعی از انسان ها .


فهرست مطالب :

مقدمه
تعریف آموزش.
اصول آموزش.
راهنمایی هایی برای آموزش اثر بخش.
آموزش با روش سخنرانی .
راهنمایی هایی برای آموزش دادن از راه سخنرانی
آموزش باروش بحث گروهی.
راهنمایی هایی برای آموزش از راه بحث گروهی.
تعریف طراحی آموزشی و انواع الگو های آن.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

22

نوع-فایل

docx

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *