مقاله علاقه‌مندکردن دانش آموزان به مطالعه فارسی با استفاده از روش‌های مختلف تدریس

توضیحات

چکیده:

زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور در امر آموزش در مدارس مورد استفاده قرار می گیرد . بنا براین در همه مقاطع تحصیلی واز همه مهم تر در دوره آموزش پیش دبستانی و دبستان توجه کافی به آموزش مهارت های زبان فارسی امری ضروری است زیرا اگر دانش آموزان با این مهارت آشنا نباشد در یادگیری دروس دیگر دچار مشکل خواهند شد.

ماباید در آموزش از روشهایی استفاده کنیم که با توجه به مصداق های عینی باشد و از واقعیت های ملموس و انضمامی سر چشمه بگیرد.

در راستای فعالیتهای آموزشی ،علایق،انگیزه ها، مبحثی بسیار مهم در یادگیری افراد است.چرا که تلاش معلمان و دانش آموزان  بدون ایجاد انگیزه برای رسیدن به یادگیری بی ثمر خواهد بود به این مطلب باید توجه داشت که درطراحی  برای یادگیری ،انگیزه را بعنوان  علت و دلیل رفتار برگزینیم و آن را به عنوان هدف آموزشی و نوعی پیش نیاز برای فعالیت های تربیتی بدانیم (سیف،۱۳۹۰)

ماباید علاوه بر موارد بالاارتباط موثری با دانش آموزان در امر آموزش فارسی  داشته باشیم  این ارتباط موثر موجب سازگاری ،توافق بین ما و فراگیران می گردد و فضای قابل اعتمادی در کلاس ایجاد خواهد شد.

 

مقدمه:

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های غنی و کهن دنیا و زبان دوم اسلام ،به لحاظ گستردگی واژگانی و توانایی های خود در ردیف زبان های مهم دنیا جا دارد و رمز هویت ملی ایران ویکی از عناصر وحدت آفرین بین همه ی ایرانیان است

زبان فارسی امروزه در ایجاد پیوند دوستی و طرح گفت وگوبا سایرملت ها نقش بسزایی داردوهمین عامل باعث توجه بیش ازحدافراد درسرتاسرجهان به این زبان شده است.

زبان فارسی عهده داربرقراری ارتباط بین ملل مختلف دنیا شده،به همین دلیل در پیشرفت فرهنگی،ادبی،علمی

وتمدن های کهن جهانی به این قضیه بنگریم ضرورت آموزش زبان وادبیات فارسی محسوس می گردد وهم چنین ماباآموزش زبان فارسی ازروش ها وشیوه های مختلف می توانیم به دانش نظری ومهارت های عملی دانش آموزان بیفزاییم وباارائه ی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زمینه رابرای محققان درآینده فراهم کنیم.

زبان فارسی بعنوان زبان رسمی کشوردرامر آموزش در مدارس مورداستفاده قرارمیگیرد.بنابراین در همه مقاطع تحصیلی وازهمه مهمتردر دوره آموزش  پیش دبستانی و دبستان توجه کافی  به آموزش مهارت های زبان فارسی امری ضروری است زیرا اگر دانش آموزان با این مهارت اشنا نباشددر یادگیری دروس دیگردچارمشکل خواهند شد.

فهرست مطالب:

مقدمه:
روش های نوین تدریس در ادبیات فارسی :
ارتباط:.
ارائه تقویت(تشویق)
اثر محیط:
نتیجه:
منابع

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

18

نوع-فایل

docx

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *