مقاله عوامل موثر در پیشرفت‌های درسی و یادگیری

توضیحات

چکیده:

موضوع این پژوهش سنجش عوامل موثر بر یادگیری است.

یادگیری به معنای دقیق آن فرایندی است که بر اثر تجربه و تمرین، تغییرات تدریجی و نسبتا پایداری در رفتار فرد به وجود می‌آورد.

یادگیری قوانینی دارد: قانون آمادگی، قانون تاثیر، قانون تکرار و تمرین، قانون مربوط به طرح یا کل، قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون جهت گیری، قانون خاتمه یا نتیجه.

عواملی که در یادگیری تاثیر می‌گذارند نیز چند دسته هستند: رشد و آمادگی، تجارب قبلی و یا احراز پیش نیازها، انگیزه، توجه و دقت، ادراک، روش یکپارچه و یا روابط کل وجزء، ممارست و تمرین.

یکی از اصلی ترین علل افت تحصیلی، مردودی وخودمردودی، به ویژه در بین دانش آموزان دبیرستانی و بعضا در میان برخی دانشجویان دانشگاهی، بی اشتهایی روانی و بی میلی یا کم رغبتی تحصیلی است.

تشویق وتنبیه نیز از عوامل موثر در یادگیری است چرا که انسان اصالتا موجودی است تشویق پذیر وتنبیه گریز.

عوامل موثر در پیشرفت‌های درسی: انگیزش، کاربرد آزمون و نمره، انگیزه حس کنجکاوی، اهمیت شبیه سازی و بازی، علاقه معلم به درس، اتاق درس دل انگیز، تاثیر مسابقه، دریافت جایزه، پرهیز از تبعیض، ایجادنگرانی.

مقدمه:

لازمه هرشروعی ایجادارتباط مطلوب وفضاسازی است. فرایندیاددهی-یادگیری امری دوسویه است وبه توافق دوسویه نیازدارد.معلم نمی تواندبدون توجه به انگیزه وعلاقه دانش آموزان شروع به تدریس کند،زیراتدریس تزریق نیست.مهارت معلمان دراین قسمت بسیارمهم است ونبودآن به ضرردانش آموزوکاهش میزان یادگیری می شود.

انگیزه به عنوان عامل نیرودهنده،هدایت کننده،ونگهدارنده رفتار تعریف شده است.انگیزه اصطلاحی دقیق تر ازانگیزش است.تفاوت بین انگیزه وانگیزش دراین است که انگیزش عامل کلی مولدرفتاراست،اماانگیزه،حالت اختصاصی یک رفتار خاص است.

بازتاب به یک رابطه ساده بین یک محرک ویک پاسخ گفته می شود.غریزه یک الگورفتاری پیچیده است که تجارب یادگیری برآن تاثیر زیادی ندارد وبه صورت مشترک درهم اعضای یک نوع،دست کم درماده آن به طوریکسان دیده می شود.نقش پذیری رفتار پیچیده ای است که در بعضی از حیوان ها درمرحله خاصی ازعمر ظاهر می شود.نیاز به یک حالت ناشی از محرومیت در جاندار گفته می شود و سائق به انرژی حاصل از نیاز اشاره می کند .

نیاز به پیشرفت و انگیزه پیشرفت یک میل و علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک زمینه فعالیت خاصی گفته می شود. نیاز پیشرفت با ازمون اندر بافت موضوعی سنجیده می شود.

انگیزه پیشرفت زیاد در یاد گیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند.

برانگیختگی،به حالت تهییج،توجه، یا گوش به زنگ بودن اشاره می کند.

طبق نظریه های مربوطه به برانگیختگی ،در صورتی یک محرک بیشترین اثر را دارد که سطح بهینه برانگیختگی را تولید نمایند.

مشوق یک هدف واقعی است که دست یابی بران انگیزه ای ارضا می کند.

فهرست مطالب
عنوان.
مقدمه.
یادگیری
یادگیری چیست؟
قوانین یادگیری.
قوانین یادگیری براساس نظریه گشتالت.
عوامل موثردریادگیری.
بی اشتهایی روانی
تشویق وتنبیه..
عوامل موثردرتربیت وپیشرفت های درسی.
تاثیرانگیزش درآموزش وپرورش.
شناسایی موانع یادگیری ومقابله باآنها.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

19

نوع-فایل

docx

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *