مقاله نقش و تاثیر تربیت اخلاقی و اقتصاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

توضیحات

چکیده

هر چند ماهیت و چگونگی تجارب آموزشی، پرورشی و رشد کودک تخت تاثیر عوامل متنوعی همچون سیاست، دولت و ارزش های بومی قرار می گیرد ولی روشن است دو نهادی است که به طور مستقیم در کودک تاثیر می گذارد خانه و مدرسه است. بسیاری از آثار گسترده جامعه از طریق فرصت ها و تجربه های به دست آمده در این دو نهاد و بر کودک عرضه می شود و با توجه به اولویت خانه در زندگی اغلب کودکان و اهمیت عملکرد مدرسه برای فرصت های آینده زندگی حجم وسیعی از تحقیقات موجود پیرامون روابط میان زمینه های خانوادگی و یادگیری مدرسه انجام گرفته است که این تحقیقات نشان می دهد تاثیر خانواده بر پیشرفت تحصیلی کودکان قابل توجه است در خانواده عوامل مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی، عوامل اقتصادی است. تحقیق مورد نظر در مورد این مسئله است که آیا رابطه ای میان میزان درآمد والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان وجود دارد. در این تحقیق جامعه آماری شهر یزد و نمونه آن چند مدرسه از مدارس شهر یزد است. امید است نتایج حاصله از این تحقیق در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام آموزشی موثر و مفید واقع گردد و لازم به ذکر است که جهت تعلیم و تربیت کودکی در جهت رشد و بهبود جامعه تک تک فاکتورهای ذکر شده بطور مستقیم و غیر مستقیم موثر می باشند.

مقدمه

نقش موثر تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچکس پوشیده نیست و تا کنون ضرورت آن هم مورد تردید قرار گرفته است. زیرا شکوفایی استعدادها و ارزش های والای انسانی مبتنی بر تعلیم و تربیت است. انسان شدن انسان و وصول به کمال نهایی به تعلیم و تربیت صحیح وابسته است.

درباره اهمیت تعلیم و تربیت(آموزش و پرورش) امانوئل کانت می گوید: “بشر تنها با تعلیم و تربیت می تواند آدم شود و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می سازد نیست.”(شکوهی،۱۳۸۱)

او همچنین می نویسد:”در بین ابداعات بشر دو تا از مابقی مشکل تر است، هنر مملکت داری یا حکومت و هنر تعلیم و تربیت.”(شکوهی،۱۳۸۱)

در تعریف تعلیم و تربیت آمده است که:”آموزش و پرورش فعالیتی است مداوم، جامع و برای همه، برای رشد و تعالی انسان، غنای فرهنگ و تکامل جامعه.”(صفوی،۱۳۷۴) درباره ی ضرورت تعلیم و تربیت باید گفت” اهمیت تعلیم و تربیت از آنجا مشخص می شود که باعث انتقال تمدن از نسلی به نسل دیگر می شود.”(طوسی،۱۳۵۴) هرچند الزام به آموزش کودکان امری مفید در جهت گسترش دانش بود اما جهش علمی بشر از قرن گذشته شروع شد. به گونه ای که می توان ادعا کرد” پیشرفت هایی که در زمینه علوم مادی و طبیعی از سال ۱۹۰۰ به بعد نصیب بشر گشته از پنج هزار سال گذشته بیشتر بوده است.” (مایر،۱۳۷۴)

بخش اعظم این پیشرفت بواسطه برنامه ریزی صحیح و علمی صورت پذیرفته است. اما با تمام این پیشرفت ها افت تحصیلی و زیان های ناشی از آن با ابعاد گسترده اش باعث نگرانی همه کشورهای دنیا شده و در این بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشکلات مضاعفی را تحمل می کنند.

دلایل عمده نا بسامانی وضعیت آموزشی در کشور را می توان به دلایل فراملی و دلایل ناشی از افت تحصیلی تقسیم کرد. در این تحقیق عوامل افت تحصیلی به طور کلی و در سطح منطقه به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیشرفت تحصیلی ارائه می شود

فهرست مطالب

عنوان
مقدمه
اهمیت خانواده
خانواده به عنوان سیستم
خانواده به عنوان معلم و الگو
خانواده کانون محبت و امنیت
نقش اقتصاد در خانواده
موقعیت اجتماعی-اقتصادی و یادگیری
وضعیت اقتصادی و اجتماعی والدین
مسکن و وضع اقتصادی خانواده
انگیزه پیشرفت چیست
ویژگی های افراد پیشرفت گرا چیست
آموزش انگیزه پیشرفت
خلاصه و جمع بندی تحقیق
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

20

نوع-فایل

docx

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *