طراحی آموزشی انواع انشاء #3

۴ خرداد ۱۴۰۰

انشای توصیفی

دانش آموزان یک درخت را مشاهده می کنند.سپس ازآن ها می خواهیم که در مورد آن ۴ جمله بنویسند و سپس آن جمله ها را طوری کنار هم قرار دهند که یک متن معنادار درست شود.

 

روش خاطره نویسی

برای دانش آموزان یک خاطره تعریف می کنیم و بعد از تمام شدن خاطره از آنها می خواهیم آنچه را که از خاطره در ذهنشان مانده بنویسند و در مرحله بعدی می خواهیم یک داستان یا خاطره از خود بنویسند.

 

    روش تکمیل داستان
در این روش بچه ها چشم ها را بسته و نفس های عمیق می کشند و گوش های خود را آماده شنیدن صدای معلم می کنند؛معلم داستانی را آغاز می کند و هر دانش آموزی که اسمش گفته شد موظف است آن را با یک جمله کامل تر کند تا زمانی که داستان تمام شود.

 

   روش تداعی یا شاخه بندی

به این صورت که معلم از دانش آموزان می خواهد تمام کلماتی را که در مورد یک موضوع به ذهنشان می رسد بیان کنند.این کلمات براساس نزدیکی به یکدیگر در چند شاخه روی تخته سیاه نوشته می شود.حال می توان از دانش آموزان خواست با توجه به کلمات موجود انشای خود را بنویسند.این روش که فعالیت تخیلی فکر را صورت می بخشد، یکی ازمشکل ترین مراحل انشانویسی یعنی به جریان انداختن فکر در باب موضوع را آسان می سازد.

 

 روش استفاده از موضوعات تخیلی

به دانش آموزان می گوییم که هنگام نوشتن انشاهای تخیلی هر چه مبالغه ها بزرگ تر و جدی تر باشد، نمره ی بیشتری می گیرند.خودمان نیز یکی از کارهای عجیب و غریب را تعریف می کنیم و یا موضوعات جدید می دهیم مثل اگر خرگوش بادپا بودیم…

سپس به دانش آموزان می گوییم شما می توانید موضوع هایتان را تغییر دهید و هر آنچه را می خواهید بنویسید.

 

  روش مسابقه جمله های ادبی

از دانش آموزان می خواهیم در مورد چند موضوع یا چند اسم مانند:مادر ، آسمان، خدا ،دریاو…جمله های زیبا بنویسند.بعد از جمع آوری جمله ها بهترین جمله توسط معلم انتخاب می شود ودانش آموزی بهترین جمله ها را روی تخته می نویسد و نام گوینده ان را می نویسد.زمانی که جمله ها تمام شد از بچه ها می خواهیم با آن جمله یک انشا بنویسند.بعد از خواندن انشاها بهترین را انتخاب می کنیم و آن را روی دیوار کلاس یا سالن مدرسه نصب می کنیم تا دیگران نیز تشویق شوند و انشای جدیدی بنویسند.

 

روش مفهوم سازی با تصاویر پراکنده

در این روش معلم تصاویر پراکنده و مجزا از یکدیگر را به دانش اموزان ارائه می دهد و از آنان می خواهد تا با توجه به تصاویر و ایجاد ارتباط میان آنها در ذهن خودشان و با توجه به احساسی که نسبت به این مسئله در ذهنشان ایجاد می شود،شروع به نوشتن انشا نمایند.

 

 روش خورشیدی

این روش نوعی بازی با کلمات است؛یک نفر یک کلمه می گوید و آن را درون خورشیدی می گذارند.سپس چند کلمه ی مرتبط با آن کلمه که مثل شعاع های آن می شودمی گویند و بعد برای هرکلمه جمله می سازند.در پایان جمله ها را کنار هم گذاشته و یک متن می نویسند.

 

 شیوه لغات پراکنده

    در این روش معلم از دانش آموزان می خواهد که هرکس کلمه ای را که به ذهنش می رسد،بگوید.معلم کلمه ها را بر روی تخته نوشته و سپس از دانش آموزان می خواهد به وسیله این کلمه ها ، عبارت ها یا در حد امکان انشایی زیبا و دارای مفهوم بنویسند.

 

موارد بیشتر را در سایت جستجو کنید.

همچنین فایل‌های با کیفیت طراحی آموزشی ابتدایی را از اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *