مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: محله‌ی ما

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس همسایه‌ی ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس همسایه‌ی ما

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس اینجا محله‌ی ماست

 

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله

 

درس چهارم:

 

فصل دوم: شهر من، روستای من

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی در شهر و روستا

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جغرافی‌دانان چگونه محیطه‌ای زندگی را مطالعه می‌کنند؟

 

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

 

درس هشتم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمده‌اند؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس نخستین روستاها چگونه به وجود آمده‌اند؟

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟

 

 

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به شهر باستانی همدان

 

درس دوازدهم:

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به تخت جمشید (۲)

 

درس چهاردهم:

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آب و هوا

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نواحی آب و هوایی ایران

 

درس هیجدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس از محیط زیست مراقبت کنیم

 

فصل ششم : ما ایرانی هستیم

 

درس بیستم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه ‌های ملی ما

 

درس بیست و یکم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقویم

 

درس بیست و دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس روزهای مهم

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: محله‌ی ما

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همسایه‌ی ما

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اینجا محله‌ی ماست

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرید و فروش در محله

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نقشه‌ی محله‌ی ما

 

فصل دوم: شهر من، روستای من

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی در شهر و روستا

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جهت‌های جغرافیایی

 

درس هفتم:

 

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

 

درس هشتم:

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟

 

 

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به شهر باستانی همدان

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به تخت جمشید (۱)

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به تخت جمشید (۲)

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوه‌ها و دشت‌های زیبا

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آب و هوا

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نواحی آب و هوایی ایران

 

درس هیجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

 

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از محیط زیست مراقبت کنیم

 

فصل ششم : ما ایرانی هستیم

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نشانه ‌های ملی ما

 

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقویم

 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روزهای مهم

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *