مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی اول ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه اول ابتدایی:

 

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۲
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۲
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۳
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۳
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۱۰
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مبحث عددنویسی: عدد ۱۰
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس حروف نویسی اعداد
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس حروف نویسی اعداد
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آموزش نماد جمع
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آشنایی با نماد جمع
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس جمع
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس جمع
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس جمع
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 5. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 6. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 7. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 8. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 9. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 10. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 11. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 12. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق
 13. [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق

 

 1. [Word] دانلود ورد طرح تم ۷: مفاهیم جمع و تفریق
 2. [Word] دانلود ورد طرح تم ۷: شمارش
 3. [Word] دانلود ورد طرح تم ۷: آشنایی با شکل نوشتاری عدد ۱ و ۲
 1. [Word] دانلود ورد طرح تم ۸: شکل‌های نامتقارن و اعداد ۳ و ۴
 2. [Word] دانلود ورد طرح نم ۸: شکل‌های متقارن
 3. [Word] دانلود ورد طرح تم ۸: اعداد ۳ و ۴

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه اول ابتدایی:

 

 

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تفریق
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تفریق

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *