مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل ۱: الگوها

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس شمارش چندتا چندتا 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس شمارش چندتا چندتا 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ماشین‌های ورودی ــ خروجی 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ساعت در بعدازظهر 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس الگوهای متقارن

 

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

 

فصل سوم: عددهای کسری

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 5. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 6. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 7. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کاربرد کسر در اندازه‌گیری 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تساوی کسرها 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مقایسه‌ی کسرها 

 

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 5. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 6. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 7. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 8. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 9. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای یک رقمی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس خاصیت‌های ضرب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم

 

فصل پنجم: محیط و مساحت

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مستطیل
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مستطیل
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مربع
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مربع

 

فصل ششم: جمع و تفریق

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جدول داده‌ها 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس احتمال
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نمودار دایره‌ای 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس انتخاب نمودار

 

فصل هشتم: ضرب عددها

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب درعدد ١٠
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای یک‌رقمی در چندرقمی 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس محاسبه‌ی ضرب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم با باقیمانده 
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عدد در صفر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عدد در صفر

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل ۱: الگوها

 

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی عدد هزار
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش مکانی 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش پول
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عددهای تقریبی

 

فصل سوم: عددهای کسری

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کسر
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کسر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کاربرد کسر در اندازه‌گیری 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تساوی کسرها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقایسه‌ی کسرها 

 

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

 

فصل پنجم: محیط و مساحت

 

فصل ششم: جمع و تفریق

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقایسه‌ی عددها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع و تفریق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع در جدول ارزش مکانی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تفریق در جدول ارزش مکانی

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جدول داده‌ها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احتمال
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نمودار دایره‌ای 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انتخاب نمودار

 

فصل هشتم: ضرب عددها

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *