مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی پنجم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲ تیر ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل ۱: عدد نویسی و الگوها

 • [Word] دانلود ورد طرح درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس معرفی میلیارد
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق عددهای مرکب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس الگوها 

 

فصل دوم: کسر

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کسرهای بزرگ‌تر از واحد
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق عددهای مخلوط
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای مخلوط

 

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نسبت
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نسبت‌های مساوی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تناسب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس درصد

 

فصل چهارم: تقارن و چند ضلعی‌ها

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقارن محوری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقارن مرکزی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس زاویه و نیمساز
 • [Word] دانلود ورد طرح درس چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها

 

فصل پنجم: عددهای اعشاری

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عددهای اعشاری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع عددهای اعشاری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق عددهای اعشاری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای اعشاری

 

فصل ششم: اندازه‌گیری

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع‌آوری و نمایش داده‌ها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس میانگین
 • [Word] دانلود ورد طرح درس احتمال 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل ۱: عدد نویسی و الگوها

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی میلیارد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع و تفریق عددهای مرکب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس الگوها 

 

فصل دوم: کسر

 

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نسبت
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نسبت‌های مساوی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تناسب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درصد

 

فصل چهارم: تقارن و چند ضلعی‌ها

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقارن محوری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقارن مرکزی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زاویه و نیمساز
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها

 

فصل پنجم: عددهای اعشاری

 

فصل ششم: اندازه‌گیری

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع‌آوری و نمایش داده‌ها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس میانگین
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احتمال 

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *