مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱۶ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مسجد محله‌ی ما
 • [Word] دانلود ورد طرح درس چغندر پربرکت (بخوان و بیندیش)

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خرس کوچولو
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خرس کوچولو
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس خرس کوچولو
 • [Word] دانلود ورد طرح درس راه سلامتی (حکایت)
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ستاره (بخوان و حفظ کن)

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 1. [Word] دانلود ورد فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی
 2. [Word] دانلود ورد فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس چوپان درستکار
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس چوپان درستکار
 • [Word] دانلود ورد طرح درس احوال‌پرسی (بخوان و حفظ کن)

درس ششم:

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

درس نهم:

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس درس آزاد

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ایران زیبا 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ای خانه‌ی ما (بخوان و حفظ کن)

درس چهاردهم:

درس پانزدهم:

فصل هفتم: طبیعت

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پرواز قطره
 • [Word] دانلود ورد طرح درس شیر و موش (حکایت)

درس هفدهم:

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرس کوچولو
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راه سلامتی (حکایت)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ستاره (بخوان و حفظ کن)

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدرسه‌ی خرگوش‌ها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تمیز باش و عزیز باش (بخوان و بیندیش)

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چوپان درستکار
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احوال‌پرسی (بخوان و حفظ کن)

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوشا و نوشا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خوش اخلاقی (حکایت)

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوستان ما
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟ (بخوان و بیندیش)

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

درس نهم:

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هنرمند
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من هنرمندم (خوان و حفظ کن)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کودک زیرک (حکایت)

درس یازدهم:

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ایران زیبا 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ای خانه‌ی ما (بخوان و حفظ کن)

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرچم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با پرستوهای شاد (بخوان و حفظ کن)

درس پانزدهم:

 

فصل هفتم: طبیعت

درس شانزدهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرواز قطره
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرواز قطره
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شیر و موش (حکایت)

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مثل دانشمندان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درختکاری (بخوان و حفظ کن)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بلبل و مورچه (نمایش)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روباه و خروس (بخوان و بیندیش)

دیدگاه 0

احمدی
احمدی
پاسخ

طرح ورس بلبل ومورچه رامیخوام
چطورمیتونم دانلودکنم

۳ خرداد ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *