مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس معرفت آفریدگار

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پنجره‌های شناخت
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: ای مادر عزیز

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس هوشیاری
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: سخن

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس داستان من و شما

 

درس پنجم:

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ای وطن

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: همه از خاک ِ پاک ایرانیم

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دریاقلی
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: تندگویان 

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: باران

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عطار و جلال الدین محمد

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس شهدا خورشیدند
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: بوعلی و بهمنیار 

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دوستی/مشاوره
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: شیر خدا

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راز زندگی
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: پیاده و سوار

 

فصل ششم: علم و عمل

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس میوه‌ی هنر

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آداب مطالعه
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ستارهی روشن
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: آوای گنجشکان

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفت آفریدگار

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پنجره‌های شناخت
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: ای مادر عزیز

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هوشیاری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: سخن

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس داستان من و شما

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هفت خان رستم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: دوستان همدل

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ای وطن

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: همه از خاک ِ پاک ایرانیم

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دریاقلی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: تندگویان 

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عطار و جلال الدین محمد

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شهدا خورشیدند
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: بوعلی و بهمنیار 

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوستی/مشاوره
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: شیر خدا

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راز زندگی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: پیاده و سوار

 

فصل ششم: علم و عمل

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس میوه‌ی هنر

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آداب مطالعه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ستارهی روشن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: آوای گنجشکان

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *