مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس معرفت آفریدگار

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پنجره‌های شناخت
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: ای مادر عزیز

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس هوشیاری
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: سخن

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس داستان من و شما

 

درس پنجم:

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ای وطن

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: همه از خاک ِ پاک ایرانیم

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دریاقلی
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: تندگویان 

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: باران

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عطار و جلال الدین محمد

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس شهدا خورشیدند
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: بوعلی و بهمنیار 

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دوستی/مشاوره
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: شیر خدا

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راز زندگی
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: پیاده و سوار

 

فصل ششم: علم و عمل

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس میوه‌ی هنر

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آداب مطالعه
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ستارهی روشن
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: آوای گنجشکان

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفت آفریدگار

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پنجره‌های شناخت
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: ای مادر عزیز

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هوشیاری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: سخن

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس داستان من و شما

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هفت خان رستم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: دوستان همدل

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ای وطن

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: همه از خاک ِ پاک ایرانیم

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دریاقلی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: تندگویان 

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عطار و جلال الدین محمد

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شهدا خورشیدند
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: بوعلی و بهمنیار 

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوستی/مشاوره
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: شیر خدا

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راز زندگی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: پیاده و سوار

 

فصل ششم: علم و عمل

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس میوه‌ی هنر

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آداب مطالعه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: به گیتی، به از راستی، پیشه نیست

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ستارهی روشن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: آوای گنجشکان

دیدگاه 0

اکبرپور
اکبرپور
پاسخ

لطفا فایل ورد درس هفتم (آزاد) فارسی ششم بدون جواب به اشتراک بگذارید. ممنون

۱۰ آبان ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *