مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی پنجم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تماشاخانه
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: رقص باد، خنده‌ی گل

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس فصل خدا
 • [Word] دانلود ورد طرح ِ بخوان و بیندیش: راز گل سرخ

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس رازی و ساخت بیمارستان
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: خرد رهنمای و خرد دلگشای

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بازرگان و پسران

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس چنار و کدوبُن
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: گلدان خالی

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سرود ملّی
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: ای ایران

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دفاع از میهن
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: رئیس علی

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نام آوران دیروز، امروز، فردا
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: سرای اُمید

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نام نیکو

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نقش خردمندان

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: فردوسی، فرزند ایران

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس روزی که باران می‌بارد
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: بال در بال پرستوها

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس شجاعت

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کاجستان
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: زیرِ آسمان بزرگ

 

فصل ششم: علم و عمل

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس وقتی بوعلی، کودک بود
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: چشمه و سنگ

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کار و تلاش
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: همه چیز را همگان دانند

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تماشاخانه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: رقص باد، خنده‌ی گل

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس فصل خدا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: راز گل سرخ

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس رازی و ساخت بیمارستان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: خرد رهنمای و خرد دلگشای

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بازرگان و پسران

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چنار و کدوبُن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: گلدان خالی

 

فصل سوم: ایران من

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سرود ملّی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: ای ایران

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۱)

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دفاع از میهن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: رئیس علی

 

فصل چهارم: نام آوران

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نام آوران دیروز، امروز، فردا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: سرای اُمید

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نام نیکو

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نقش خردمندان

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد (فرهنگ بومی ۲)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: فردوسی، فرزند ایران

 

فصل پنجم: راه زندگی

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روزی که باران می‌بارد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: بال در بال پرستوها

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شجاعت

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کاجستان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: زیرِ آسمان بزرگ

 

فصل ششم: علم و عمل

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس وقتی بوعلی، کودک بود
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: چشمه و سنگ

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کار و تلاش
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: همه چیز را همگان دانند

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *