مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱۵ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه دوم ابتدایی:

درس اول:

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تشدید
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اتصالات

درس سوم:

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ناس
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ـه ، ه 

درس پنجم:

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی توحید
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ـه و ، ـه ی

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی کوثر 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه ئـ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کودک خدا پرست

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نصر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس فتح مکه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ء (همزه)

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی عصر

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی فیل
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اصحاب فیل
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ماعون

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی کافرون

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌‌ی انشراح

درس سیزدهم:

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی قدر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس باغی میان آتش

قرآن در تابستان:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس قرآن در تابستان

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه دوم ابتدایی:

 

درس لول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس الف کوچک
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سکون 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تشدید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اتصالات

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حمد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کـ
 •  

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ناس
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس  ـه ، ه 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی فـلَـق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تنوین‌ها 
 •  

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی توحید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ـه و ، ـه ی

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی کوثر 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ئـ
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کودک خدا پرست

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی نصر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس فتح مکه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ء (همزه)

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی عصر

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی فیل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اصحاب فیل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ماعون

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی کافرون

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌‌ی انشراح

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی تین
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس قهرمان بت‌شکن

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی قدر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس باغی میان آتش

قرآن در تابستان:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس قرآن در تابستان

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *