مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس یادآوری قواعد سال‌های گذشته وقف

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی تغابن آیات ١ تا ۶ وقف 

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ابراهیم آیات ٣۴ تا ٣ وقف « ـهو، ـه ی»

 

درس چهارم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس سوره ی واقعه آیات ١ تا ٢۶ داستان‌های حرف‌های آسمانی وقف ه
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس سوره ی واقعه آیات ١ تا ٢۶ داستان‌های حرف‌های آسمانی وقف ه

 

درس پنجم:

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی اسرا آیات ۷۶ تا ۸۳ عالمت مد

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آشنایی با خط قرآن کریم 

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی آل‌عمران آیات ٣٠ تا ٣٧ داستان حضرت زکریا و مریم

 

درس نهم:

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی هود آیات ١٠٩ تا ١١٧ 

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره ملک آیات ١ تا ١٢ وقف «ی»

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی آل‌عمران آیات ٣٨ تا ۴۵ داستان حضرت زکریا و یحیی

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نمل آیات ۵۶ تا ۶٣ 

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی یوسف آیات ۶۴ تا ۶۹ 

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی عبس آیات ١ تا ۴٢ 

 

درس آخر:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره اسرا

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری قواعد سال‌های گذشته وقف

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی تغابن آیات ١ تا ۶ وقف 

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ابراهیم آیات ٣۴ تا ٣ وقف « ـهو، ـه ی»

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره ی واقعه آیات ١ تا ٢۶ داستان‌های حرف‌های آسمانی وقف ه

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره آل‌عمران آیات ١٠٢ تا ١٠۵ حروف مقطعه

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی اسرا آیات ۷۶ تا ۸۳ عالمت مد

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آشنایی با خط قرآن کریم 

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی آل‌عمران آیات ٣٠ تا ٣٧ داستان حضرت زکریا و مریم

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی بقره آیات ٢۵٣ تا ٢۵۶ 

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی هود آیات ١٠٩ تا ١١٧ 

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره ملک آیات ١ تا ١٢ وقف «ی»

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی آل‌عمران آیات ٣٨ تا ۴۵ داستان حضرت زکریا و یحیی

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی نمل آیات ۵۶ تا ۶٣ 

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی یوسف آیات ۶۴ تا ۶۹ 

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی عبس آیات ١ تا ۴٢ 

 

درس آخر:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره اسرا

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *