مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم

درس دوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟

 

فصل دوم: خانواده

درس چهارم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده

درس پنجم:

درس ششم:

درس هفتم:

 

فصل سوم: همکاری در خانواده

درس هشتم:

درس نهم:

 

فصل چهارم: نیازهای خانواده

درس دهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم:

درس دوازدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس درست مصرف کنیم 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس درست مصرف کنیم 

درس سیزدهم:

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ام را دوست دارم 

درس پانزدهم:

درس شانزدهم:

درس هفدهم:

 

فصل ششم : مدرسه‌ی ما

درس هیجدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم:

 

فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

درس بیستم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ی شما کجاست؟ 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ی شما کجاست؟ 

درس بیست و یکم:

درس بیست و دوم:

درس بیست و سوم:

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من به دنیا آمدم

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من بزرگتر شده‌ام

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آیا ما مثل هم هستیم؟

 

فصل دوم: خانواده

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اعضای خانواده

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانواده‌ام را دوست دارم 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تغییر در خانواده

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از بزرگ‌ترها قدردانی کنیم

 

فصل سوم: همکاری در خانواده

درس هشتم:

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقررات خانه‌ی ما

 

فصل چهارم: نیازهای خانواده

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس منابع

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درست مصرف کنیم 

درس سیزدهم:

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ام را دوست دارم 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ها با هم تفاوت دارند

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ی شما چه شکلی است؟ 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از خانه محافظت کنیم

 

فصل ششم : مدرسه‌ی ما

درس هجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مکان‌های مدرسه را بشناسیم

 

فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ی شما کجاست؟ 

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جهت‌های اصلی 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پُست

درس بیست و سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ایمنی در کوچه و خیابان

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *