مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل اول: زندگی با دیگران

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس احساسات ما

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس همدلی با دیگران

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس من عضو گروه هستم

 

فصل دوم: سرزمین ما

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمعیت ایران

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس منابع آب ایران

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نواحی صنعتی مهم ایزان

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راه‌ها و حمل و نقل (۱)

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راه‌ها و حمل و نقل (۲)

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

 

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کشورهای همسایه (۱)

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کشورهای همسایه (۲) 

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس حرکت‌های زمین

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی در نواحی مختلف جهان

 

فصل چهارم: زیارت مکان‌های مقدس

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بازگشت از سفر حج

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مدینه، شهر پیامبر(ص)

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفر به کربلا (۱)

 

درس هیجدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفر به کربلا (۲)

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

 

درس بیستم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس وزیران کاردان، شهرهای آباد

 

درس بیست و یکم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کشورگشایان بی‌رحم

 

درس بیست و دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بازسازی ویرانه‌ها

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی:

 

فصل اول: زندگی با دیگران

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احساسات ما

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همدلی با دیگران

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من عضو گروه هستم

 

فصل دوم: سرزمین ما

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمعیت ایران

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس منابع آب ایران

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نواحی صنعتی مهم ایزان

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راه‌ها و حمل و نقل (۱)

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راه‌ها و حمل و نقل (۲)

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

 

فصل سوم: زندگی در نواحی دیگر جهان

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کشورهای همسایه (۱)

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کشورهای همسایه (۲) 

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حرکت‌های زمین

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی در نواحی مختلف جهان

 

فصل چهارم: زیارت مکان‌های مقدس

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بازگشت از سفر حج

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدینه، شهر پیامبر(ص)

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفر به کربلا (۱)

 

درس هیجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفر به کربلا (۲)

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس وزیران کاردان، شهرهای آباد

 

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کشورگشایان بی‌رحم

 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بازسازی ویرانه‌ها

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *