طرح درس انواع انشاء #1

۴ خرداد ۱۴۰۰

انواع انشا:

۱- انشا به صورت کلمه سازی:

الف) با حروفی که معلم می دهد بچه ها با آن یک یا چند کلمه می سازند.

مثال: با حروف زیرکلمه چهار حرفی بنویسید که معنی داشته باشد.

ب- غ -م- ن- ت -ه (……………..)          ت- ش- ه- ا- د- ر (…………..)       

ب) معلم با  هجا هایی(ترکیباتی)که می گوید دانش آموز یک یا چند کلمه می سازد.

مثال: گار، ز، آ، مو (…………….)         ظت – ح- فا (…………)

۲- انشاء به صورت جمله سازی: با کلمات مختلف جمله بسازند.

مثال: فیروزه ای، گلدسته های، گنبد، داشتند، عظمتی، بلند، آن.

(…………………………………………………………………………………………………………………….)

۳- انشاء به صورت کلمات هم خانواده: با دادن یک کلمه، هم خانواده های آن را بنویسند.

۴- انشاء به صورت کلمات مترادف: مترادف کلماتی که به آن ها داده می شود بنویسند.

۵- انشاء به صورت کلمات مخالف : مخالف کلماتی که به آن ها داده می شود بنویسند.

مثال: از میان کلمات زیر دو کلمه ی هم خانواده و دو کلمه ی هم معنی ( مترادف) پیدا کنید و بنویسید.

فقیر، هلاک ، مایع، محفوظ، نابودی، حفاظت، مقدار،ثروتمند             

مخالف: (……………،…………….)       هم خانواده: (………….،……………)          مترادف: (………….،…………..)

۶- املا به صورت تکمیل بخش های یک کلمه و ساختن کلمه جدید.

مثال: ما+………=………..                    ……….+نورد=………..

۷- املا به صورت تداعی معانی: در این املا معلم با گفتن یک کلمه از دانش آموزان می پرسد با شنیدن این کلمه به یاد چه چیز هایی می افتند؟ آنها را بنویسند.

۸- انشای توصیفی: در انشای توصیفی باید به توصیف همه جانبه ی موضوع پرداخت. در انشای توصیفی دانش آموزبا استفاده از حواس وتوجه به جزئیات چیزی که به او نشان داده می‌شود آنرا درک می کند و می‌نویسد. وصف باید به گونه ای باشد که خواننده در حال و هوای آنچه وصف می‌شود قرار بگیرد . اساس موضوع وصفی بر مبنای احساس می باشد دانش آموز باید این توانایی را داشته باشد که از حواس پنجگانه ی خود برای وصف دقیق هر چیز بهره بگیرد.

۹- گزارش نویسی: برخی گزارش نویسی را نوعی انشای نقلی به حساب می‌آورند وقتی دانش آموزان به گردش علمی می‌روند معلم می‌تواند از آنها بخواهد که از آن روز گزارش تهیه کنند.

۱۰- انشای نقلی: در این گونه انشاء دانش آموز به نقل واقعه یا سرگذشت افراد (شاعران، نویسندگان، مخترعان و …) می‌پردازد.

۱۱- انشای تخیلی: محصول ذهن و ساخته و پرداخته افکار دانش آموز است. این نوع انشاء فرصتی است برای شناخت افکار دانش آموز و گرایشات درونی او. انشای تخیلی باعث تحریک و فعال شدن قوای ذهن می‌شود.

۱۲- انشای استدلالی: در این شیوه دانش آموز با مقایسه ی دو مفهوم، شباهت ها و تفاوت ها را بیان می‌کند و به جمع آوری اطلاعات و اسناد و شواهد می‌ پردازد. 

۱۳- خلاصه نویسی: که در این روش داستانی برای بچه ها خوانده می‌شود و یا در اختیار آنها قرار میدهیم و از آنها میخواهیم برای جلسه بعد خلاصه این داستان را در یک یا دو بند یا یک صفحه بنویسند و بیاورند. و یا از آنها میخواهیم در همان سرکلاس خلاصه کنند و بخوانند.

۱۴- خاطره نویسی: از بچه ها خواسته می‌شود خاطره ای را که در خاطر دارند بنویسند و بخوانند.

 

فایل‌های با کیفیت طراحی آموزشی ابتدایی را از اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *