مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب علوم سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱ شهریور ۱۴۰۰

دانلود ورد طرح درس علوم پایه سوم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خوراکی‌ها 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خوراکی‌ها 
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس خوراکی‌ها 

 

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مواد اطراف ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مواد اطراف ما
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس مواد اطراف ما

 

درس چهارم:

 

درس پنجم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آب ماده‌ی با ارزش
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آب ماده‌ی با ارزش

 

درس ششم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی ما و آب
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی ما و آب

 

درس هفتم:

 

درس هشتم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس جستوجو کنیم و بسازیم
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس جستوجو کنیم و بسازیم

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نیرو، همه جا (۱)

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نیرو، همه جا (۲)

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 

درس سیزدهم:

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس از گذشته تا آینده

 

 

دانلود پاورپوینت طرح درس علوم پایه سوم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خوراکی‌ها 
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خوراکی‌ها 

 

درس سوم:

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مواد اطراف ما (۲)

 

درس پنجم:

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نور و مشاهده‌ی اجسام
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نور و مشاهده‌ی اجسام

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جستوجو کنیم و بسازیم

 

درس نهم:

 

درس دهم:

 

درس یازدهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بکارید و ببینید
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بکارید و ببینید

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هر کدام جای خود (۱)

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هر کدام جای خود (۲)

 

درس چهاردهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از گذشته تا آینده
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از گذشته تا آینده

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *