نمونه املا سوم ابتدایی درس ششم

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

* متن املا

همیشه انسان های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات جان دیگران یا کمک به هم نوعان جان خود را به خطر می اندازند.زندگی این انسان ها سرمشق و چراغ راه ماست .

سهام خیّام دختر دوازده ساله ای بود که در شهر هویزه زندگی می کرد. او دختری درس خوان و باهوش بود.

سهام دوره دبستان را با موفقیّت به پایان رساندو در کلاس اوّل راهنمایی ثبت نام کرد . او به علت آغاز جنگ تحمیلی و اشغال شهر نتوانست به مدرسه برود. سهام در پانزده مهر ماه ۱۳۵۹ با رگبار گلوله اشغالگران به شهادت رسید.

محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیر های تانک دشمن جان خود را فدا کرد. او جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند.

ریز علی خواجوی پیراهنش را به چوب دستی بست . نفت فانوسی را که به دست داشت روی آن ریخت و آتش زدتا جان مسافران قطار را نجات دهد .

 دانش آموزان در میان شعله های آتش و دود گرفتار شده بودند حسن امیدزاده معلمی بود که در این واقعه جان دانش آموزان را نجات داد. ما به این گونه معلّمان افتخار می کنیم، ما باید از آنها سرمشق بگیریم .

 

روش دوم : املا کلمه اشتباه

همیشه انسان های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات جان دیگران یا کمک به همنوعان جان خود را به خطر می اندازند.زندگی این انسان ها سرمشق و چراق راه ماست .

سحام خیّام دختر دوازده ساله ای بود که در شهر حویزه زندگی می کرد.او دختری درس خان و باهوش بود.

سهام دوره دبستان را با موفقیّت به پایان رساندو در کلاس اوّل راهنمایی ثبت نام کرد . او به علت آغاز جنگ تحمیلی و اشقال شهر نتوانست به مدرسه برود. سحام در پانزده مهر ماه ۱۳۵۹ با رگبار گلوله اشقالگران به شهادت رسید.

محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیر های تانک دشمن جان خود را فدا کرد. او جان خود را فدا کرد تا از پیش روی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند.

ریز علی خواجوی پیراهنش را به چوب دستی بست . نفت فانوسی را که به دست داشت روی آن ریخت و آتش زدتا جان مسافران قتار را نجات دهد .

 دانش آموزان در میان شعله های آتش و دود گرفتار شده بودند حسن امیدزاده معلمی بود که در این واقعه جان دانش آموزان را نجات داد. ما به این گونه معلّمان افطخار می کنیم، ما باید از آنها سرمشق بگیریم .

 

روش سوم : املا حرف جا  انداخته

 همیشه انسان های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات جان دیگران یا کمک به هم نوعان جان خود را به خ-ر می اندازند.زندگی این انسان ها سرمشق و چرا- راه ماست .

سهام خیّام دختر دوازده ساله ای بود که در شهر -ویزه زندگی می کرد. او دختری درس خ-ان و باهوش بود.

س-ام دوره دبستان را با موفقیّت به پایان رساندو در کلاس اوّل راهنمایی ثبت نام کرد . او به علت آ-از جنگ تحمیلی و اش-ال شهر نتوانست به مدرسه برود. سهام در پانزده مهر ماه ۱۳۵۹ با رگبار گلوله اش-الگران به ش-ادت رسید.

محمد حسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیر های تانک دشمن جان خود را فدا کرد. او جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند.

ریز علی خ-اجوی پیراهنش را به چوب دستی بست . نفت فانو-ی را که به دست داشت روی آن ریخت و آتش زدتا جان مسافران ق-ار را نجات دهد .

 دانش آموزان در میان شعله های آتش و دود گرفتار شده بودند حسن امیدزاده معلمی بود که در این واقعه جان دانش آموزان را نجات داد. ما به این گونه معلّمان اف-خار می کنیم، ما باید از آنها سرمش- بگیریم .

دیدگاه 0

احمد
احمد
پاسخ

سلام‌ممنون عالی بود

۵ دی ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *