برچسب: طراحی آموزشی انواع املا

انواع املا: ۱- املای تقریری: معلم از روی کتاب می‌خواند و بچه ها هم می‌نویسند.(فردی) ۲- املای گروهی: که به چند صورت می‌توان انجام داد: الف) دانش‌آموزان به گروه‌های چندنفره تقسیم می‌شوند و از هر گروه خواسته می‌شود متنی را آماده کنند از متن هر گروه قسمت‌هایی را انتخاب کرده و به صورت متن پیوسته…