برچسب: طرح درس انواع املا

۱- کلمات دارای ارزش املایی را اشتباه بنویسیم. شب‌های تابستان وقتی مادرم رخت خاب من و برادرم را روی پشت بام پهن می کند، از تماشای آسمان پرستاره، لزت می برم. آن شب هم مثل همیشه قرق تماشای آسمان بودم که ناگهان ستاره ای کوچک و نورانی دستم را گرفت و روی خود نشاند و…

املای کلمات جا افتاده این روش به دو صورت حذف کامل کلمه یا حذف بخشی از کلمه به صورت حروف قابل اجراست،به این صورت که دریک متن از پیش تعیین شده بعضی از کلمات یا حروف را جا می اندازیم،سپس از روی متن برای دانش آموزان می خوانیم و حتی کلمه ای که جا افتاده…