مقاله شیوه های کاهش اضطراب امتحان

توضیحات

چکیده :

اضطراب، مجموع واکنش های جسمی، عاطفی و ذهنی است که انسان یا جانوران در برابر محرک های خارجی یا داخلی بر هم زننده ثبات و اوضاع فیزیولوژیک بدن نشان می دهند.

این واکنشها عبارتند از : خشم، ترس، نگرانی، دلهره (اضطراب)، غم و تنفر.

البته اضطراب آمیز تلقی شدن یک حادثه، بستگی به ماهیت حادثه و نیز چاره ها، دفاع ها و مکانیسم های مقابله ای شخص دارد نه صرفاً حادثه. در واقع می توان گفت در مساله اضطراب، ما با سه مقوله روبرو هستیم، اول منبع اضطراب، دوم واکنش فرد و سوم نحوه مقابله.

اضطراب یکی از شایعترین پدیده های مرضی است که آدمی همواره در تمامی اعصار در طیف گسترده ای به شکل مبهم و پیچیده با آن دست به گریبان بوده است.

مقدمه

«مجموعه ای از تظاهرات عضوی و روانی که نتوان به فرد مشخصی نسبت داد و علائم آن به صورت حمله یا حالت مداوی ادامه یابد.»

اضطراب امتحان، یکی از اضطراب های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجو در مراکز آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد. در این تحقیق سعی شده به تعریف اضطراب، علل مربوط به اضطراب در امتحان، درمان و روش های پیشگیری از اضطراب امتحان پرداخته شود.

اضطراب یک حالت بی قراری و دلواپسی است که با اتفاقات زمان و شرایط مکان تناسب ندارد. لذا اگر اضطراب عکس العمل نسبت به شرایط زمان و مکان باشد نه تنها بیماری نبوده بلکه ممکن است رساننده و سازنده باشد. مثلاً دلهره موقع امتخانات درسی و یا اضطراب دیر رسیدن به فرودگاه و یا ایستگاه قطار نمونه هایی از اضطراب سالم هستند.

هر نوع نیرویی که ثبات روانی یا جسمی را از میدان خویش به خارج سوقدهد و در فرد ایجاد فشار نماید، اضطراب نامیده می شود یا می توان گفت اضطراب وقتی روی می دهد که تهدیدی نسبت به فرد وجود داشته باشد. البته باید میان اضطراب و ترستفاوت قائل شویم. معمولاً ترس بستگی به محرک شناخته شده ای دارد در حالی که اضطراب محرک های ناشناخته و غیرمشخص خواهد داشت. در مورد ترس محرک تحریک کننده قابل ملاحظه و مشاهده است و اضطراب با انتظار خطر بستگی می یابد. آدمی از عامل خاصی می ترسد ولی اضطراب ناشناخته است.

 

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

13

نوع-فایل

docx

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *