مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: دوستان ما

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس دوستی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس دوستی

 

درس دوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آداب دوستی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آداب دوستی

 

فصل دوم: تصمیم‌گیری

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تصمیم گیری چیست؟

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس چگونه تصمیم بگیریم؟

 

فصل سوم: کشاورزی در ایران

درس پنجم:

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس محصوالت کشاورزی، از تولید تا مصرف

 

فصل چهارم: ایران و منابع انرژی

درس هفتم:

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس   انرژی را بهتر مصرف کنیم

 

فصل پنجم: پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پیشرفت‌های علمی مسلمانان

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

 

فصل ششم: سفری به اصفهان

 

درس یازدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس اصفهان؛ نصف جهان
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس اصفهان؛ نصف جهان

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

 

فصل هفتم: اوقات فراغت

درس سیزدهم:

 

درس چهاردهم:

 

فصل هشتم: پوشاک ما

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس انواع لباس

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس لباس از تولید تا مصرف

 

فصل نهم: دریاهای ایران

درس هفدهم:

 

درس هیجدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دریا، نعمت خداوندی

 

فصل دهم: ایران و همسایگان

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس همسایگان ما

 

درس بیستم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مطالعه‌ی موردی

 

فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان

درس بیست و یکم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس استعمار چیست؟

 

درس بیست و دوم:

 

فصل دوازدهم: سرزمین ما

درس بیست و سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خرمشهر در چنگال دشمن

 

درس بیست و چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خرمشهر در دامان میهن

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: دوستان ما

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوستی

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آداب دوستی

 

فصل دوم: تصمیم‌گیری

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تصمیم گیری چیست؟

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چگونه تصمیم بگیریم؟

 

فصل سوم: کشاورزی در ایران

درس پنجم:

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محصوالت کشاورزی، از تولید تا مصرف

 

فصل چهارم: ایران و منابع انرژی

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس طلای سیاه

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس   انرژی را بهتر مصرف کنیم

 

فصل پنجم: پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پیشرفت‌های علمی مسلمانان

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟

 

فصل ششم: سفری به اصفهان

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اصفهان؛ نصف جهان

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟

 

فصل هفتم: اوقات فراغت

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

 

فصل هشتم: پوشاک ما

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انواع لباس

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس لباس از تولید تا مصرف

 

فصل نهم: دریاهای ایران

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ویژگی‌های دریاهای ایران

 

درس هیجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دریا، نعمت خداوندی

 

فصل دهم: ایران و همسایگان

 

درس نوزدهم:

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مطالعه‌ی موردی

 

فصل یازدهم: ایستادگی در برابر بیگانگان

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس استعمار چیست؟

 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مبارزهی مردم ایران با استعمار

 

فصل دوازدهم: سرزمین ما

درس بیست و سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرمشهر در چنگال دشمن

 

درس بیست و چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرمشهر در دامان میهن

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *