مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل ۱: :اعداد و الگوها

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عدد نویسی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس الگوها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ماشین ورودی ــ خروجی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس معرفی میلیون

 

فصل دوم: کسر

 • [Word] دانلود ورد طرح درس شناخت کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تساوی کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عدد در کسر

 

فصل سوم: ضرب و تقسیم

 

فصل چهارم: اندازه‌گیری

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زاویه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اندازه‌گیری زاویه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اندازهگیری زمان
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اندازه‌گیری طول

 

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عدد مخلوط
 • [Word] دانلود ورد طرح درس عدد اعشاری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق اعشاری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ارزش مکانی عددهای اعشاری

 

فصل ششم: :شکل‌های هندسی

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عمود ــ موازی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس چهارضلعی‌ها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت متوازی الاضلاع و مثلث
 • [Word] دانلود ورد طرح درس محیط و مساحت

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نمودار خط شکسته
 • [Word] دانلود ورد طرح درس احتمال

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل ۱: :اعداد و الگوها

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عدد نویسی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس الگوها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ماشین ورودی ــ خروجی
 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی میلیون
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی میلیون

 

فصل دوم: کسر

 

فصل سوم: ضرب و تقسیم

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ضرب دو عدد دو رقمی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محاسبه‌ی حاصل ضرب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محاسبه‌های تقریبی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم و بخش پذیری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم بر عددهای یک رقمی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم بر عددهای دو رقمی

 

فصل چهارم: اندازه‌گیری

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زاویه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اندازه‌گیری زاویه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اندازهگیری زمان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اندازه‌گیری طول

 

فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عدد مخلوط
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عدد اعشاری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع و تفریق اعشاری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش مکانی عددهای اعشاری

 

فصل ششم: :شکل‌های هندسی

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محیط دایره
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محیط دایره

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نمودار خط شکسته
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احتمال

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *