مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب علوم ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس علوم پایه ششم ابتدایی:

 

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ علوم
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سرگذشت دفتر من

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کارخانه‌ی کاغذسازی

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفر به اعماق زمین

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زمین پویا

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ورزش و نیرو(۱)

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ورزش و نیرو(۲)

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس طراحی کنیم و بسازیم

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفر انرژی

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس جنگل برای کیست؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس جنگل برای کیست؟

 

درس سیزدهم:

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس از گذشته تا آینده

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس علوم پایه ششم ابتدایی:

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سرگذشت دفتر من

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کارخانه‌ی کاغذسازی

 

درس چهارم:

 

درس پنجم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زمین پویا
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زمین پویا

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ورزش و نیرو(۱)

 

درس هفتم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ورزش و نیرو(۲)
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ورزش و نیرو(۲)

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس طراحی کنیم و بسازیم

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفر انرژی

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خیلی کوچک، خیلی بزرگ

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جنگل برای کیست؟

 

درس سیزدهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سالم بمانیم
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سالم بمانیم
 3. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سالم بمانیم

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از گذشته تا آینده

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *