مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب علوم چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس علوم  پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس انرژی، نیاز هر روز ما

 

درس چهارم:

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گرما و ماده

 

درس ششم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس سنگ‌ها 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس سنگ‌ها 

 

درس هفتم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آهنربا در زندگی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آهنربا در زندگی

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان در شب

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بدن ما (۱)

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بدن ما (۲)

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گوناگونی گیاهان

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زیستگاه

 

مباحث درسی:

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس علوم پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مخلوط‌ها در زندگی

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انرژی، نیاز هر روز ما

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انرژی الکتریکی

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گرما و ماده

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آسمان در شب

 

درس نهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۱)
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۱)

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۲)

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بی‌مهره‌ها

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گوناگونی گیاهان

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زیستگاه

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *