مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱۹ خرداد ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس محله ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس محله ما
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: پدربزرگ

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ ورزش
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: قصه‌ی تنگ بلور

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: همبازی

 

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

 

درس پنجم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس بلدرچین و برزگر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس بلدرچین و برزگر

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس فداکاران
 • [Word] دانلود ورد طرح خوان و حفظ کن: مثل باران

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

 

درس نهم:

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس یار مهربان
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس یار مهربان
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد

 

درس چهاردهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح ایران آباد
 2. [Word] دانلود ورد طرح ایران آباد
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: بوی سیب و یاس

 

فصل هفتم: طبیعت

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 

درس هفدهم:

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس زنگ ورزش
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: قصه‌ی تنگ بلور

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و حفظ کن: همبازی

 

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس بوی نرگس
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: حوض فیروزه‌ای

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس یار مهربان
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس ایران عزیز

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس آزاد

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت ایران آباد
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: بوی سیب و یاس

 

فصل هفتم: طبیعت

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 

درس هفدهم:

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *