مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آفریدگار زیبایی
 • [Word] دانلود ورد طرح خوان و حفظ کن: خبر داغ

درس دوم:

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راز نشانه‌ها
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ارزش علم

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس رهایی از قفس
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: قدم یازدهم 

 

فصل سوم: ایران من

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آرش کمانگیر
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: باران

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مهمان شهر ما
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: انتظار

 

فصل چهارم: فرهنگ بومی

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد

 

فصل پنجم: نام آوران

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس باغچه‌ی اطفال
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: همای رحمت

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس فرمانده دل‌ها

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس اتفاق ساده
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: دوست بچه‌های خوب 

 

فصل ششم: راه زندگی

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس لطفِ حق
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: اُمید 

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ادب از که آموختی؟

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس شیر و موش
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ

 

فصل هفتم: علم و عمل

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پرسشگری
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: خرد و دانش 

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مدرسه‌ی هوشمند
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: قاضی کوچک

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: آفرینش

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آفریدگار زیبایی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت خوان و حفظ کن: خبر داغ

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوچ پرستوها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: در جست و جو

 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راز نشانه‌ها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: روباه و زاغ

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش علم

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس رهایی از قفس
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: قدم یازدهم 

 

فصل سوم: ایران من

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آرش کمانگیر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: باران

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مهمان شهر ما
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: انتظار

 

فصل چهارم: فرهنگ بومی

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آزاد

 

فصل پنجم: نام آوران

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس باغچه‌ی اطفال
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: همای رحمت

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس فرمانده دل‌ها

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اتفاق ساده
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: دوست بچه‌های خوب 

 

فصل ششم: راه زندگی

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس لطفِ حق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: اُمید 

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ادب از که آموختی؟

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شیر و موش
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: هفت مروارید سرخ

 

فصل هفتم: علم و عمل

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرسشگری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و حفظ کن: خرد و دانش 

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدرسه‌ی هوشمند
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخوان و بیندیش: قاضی کوچک

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *