مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن اول ابتدایی | ورد + پاورپوینت

قرآن اول ابتدایی

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش به نـام خـدا، بـسـم اللّه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی توحیـد

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت یخش به نـام خـدا، بـسـم اللّه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی توحیـد

 

درس دوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس بخش نعـمت‌هـای خدا
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس بخش نعـمت‌هـای خدا
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس بخش نعـمت‌هـای خدا
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی کـوثر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش داسـتان نـان

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش نعـمت‌هـای خدا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی کـوثر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش داسـتان نـان

 

درس سوم:

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش خانـه‌ی مـا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی عَصر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش هدیه‌ی پدر بزرگ

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش قـرآن بـخـوانــیم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی نـاس
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش مهربان‌ترین معلّم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش هدیه‌ی با ارزش

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش قـرآن بـخـوانــیم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی نـاس
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش مهربان‌ترین معلّم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش هدیه‌ی با ارزش

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش کودک مسـلمان
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی حَمـد

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت یخش کودک مسـلمان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی حَمـد

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش مدرسـه‌ی ما
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی فَـلَق
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی فَـلَق
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش کلاس قرآن

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش مدرسـه‌ی ما
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش سوره‌ی فَـلَق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت بخش کلاس قرآن

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش پیامبـران خـدا
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش سوره‌ی نَـصـر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش کودکی حضرت موسی

 

 

یادآوری(۲): درس آخر

 • [Word] دانلود ورد طرح درس در تـابـسـتان نیز قرآن بخوانیم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *