مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب هدیه‌های آسمان پنجم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس هدیه‌های آسمان پایه پنجم ابتدایی:

 

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس دسته گلی از آسمان
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس دسته گلی از آسمان

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تنها او

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ……….

 

درس چهارم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس از نوزاد بپرسید!
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس از نوزاد بپرسید!

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گل صد برگ

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مال مردم

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس رنگین کمان جمعه

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دو نامه

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس یک جهان جشن!

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس در ساحل دجله

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عید سرو سربلند سامرا

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خورشید پشت ابر

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کوچک‌های بزرگ!

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بزرگ مرد تاریخ

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بهمن همیشه بهار

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس روزنامه‌های دیواری

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس اینها و آنها

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس هدیه‌های آسمان پایه پنجم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دسته گلی از آسمان

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تنها او

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ……….

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از نوزاد بپرسید!

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گل صد برگ

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مال مردم

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس رنگین کمان جمعه

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دو نامه

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یک جهان جشن!

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس در ساحل دجله

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عید سرو سربلند سامرا

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خورشید پشت ابر

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوچک‌های بزرگ!

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بزرگ مرد تاریخ

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بهمن همیشه بهار

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روزنامه‌های دیواری

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اینها و آنها

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *