مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن پنجم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲ تیر ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه پنجم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس یادآوری-نماز در قرآن

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی قمر و سوره‌ی الرحمن

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی اعراف

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی هود

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی انعام 

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نساء

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی بقره

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی رعد

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نحل

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی انفال

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی شعراء

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی انبیاء

 

درس قرآن در تابستان:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی یوسف

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه پنجم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری-نماز در قرآن

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی قمر و سوره‌ی الرحمن

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی اعراف

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی هود

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی انعام 

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی نساء

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی بقره

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی رعد

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی نحل

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی انفال

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی شعراء

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی انبیاء

 

درس قرآن در تابستان:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی یوسف

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *