برچسب: طراحی آموزشی املا

املای بی نقطه: حرس کوحولو ســده ـود که مـکرو_ ها موحودا_ حطرـاکی هســد. او ـصمـم گرفـ ـا آـها ـحد. نوشتن املای رنگی: در هر جمله یک کلمه مشخص شود که صدای خاص یا نشانه ی جدیدی داشته باشد مثلا : « ع » از بچه های خواسته می شود تا وقتی به این نشانه رسیدند…