کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی، هندسه: توانایی تشخیص زاویه

۴ خرداد ۱۴۰۰

ابتدا با دو نوار باریک از مقوا و یک سنجاق یک زاویه درست می‌کنیم و آن را به دانش آموزان نشان می‌دهیم و می‌گوییم این دو نوار یک زاویه تشکیل داده‌اند سپس دو نوار را از هم باز می‌کنیم و توضیح می‌دهیم زاویه بزرگ‌تر شده است برای درک بهتر مفهوم زاویه با دو نوار هم‌اندازه با نوارهای قبلی یک زاویه دیگر می‌سازیم و این دو زاویه را در اختیار دو نفر از دانش آموزان قرار می‌دهیم واز هر یک می‌خواهیم یک زاویه را نشان دهند و اندازه‌ها را باهم مقایسه کنند درصورتی‌که دانش آموزان نتوانند از طریق مشاهده این مقایسه را انجام دهند به آنها می‌گوییم دو زاویه را روی هم بگذارند و سپس آنها را با هم مقایسه کنند پس از یادگیری این مرحله یک زاویه را روی تابلو کلاس رسم می‌کنیم و آن را نام‌گذاری می‌کنیم و روش خواندن نام زاویه را ابتدا با سه حرف به آنان می‌آموزیم یعنی زاویه الف س د یا د س الف توجه دانش‌آموزان به این نکته جلب شود که هنگام خواندن نام زاویه رأس آن را در وسط بیان کنند.

سپس خواندن نام زاویه را با یک حرف یعنی با نام رأس زاویه به دانش آموزان می‌آموزیم در مرحله بعد دو ضلع زاویه را نیز به دانش‌آموزان معرفی می‌کنیم به‌منظور تعمیم مفهوم زاویه شکل‌هایی مانند مربع و مثلث را که زاویه دارند از مقوا تهیه می‌کنیم در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهیم و از آنان می‌خواهیم زاویه‌های آن را مشخص کنند همچنین به محیط اطراف خود توجه کنند و زاویه‌هایی را که پیرامون خود می‌بینند نشان دهند.

 

منبع: چی پرس

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *