طرح درس انواع انشاء #2

۴ خرداد ۱۴۰۰
 1. انشای توصیفی
 2. خاطره نویسی
 3. داستان نویسی
 4. انشا شفاهی
 5. نامه نگاری
 6. روش خورشیدی:
  • (۱) ابتدا خورشیدی را می کشیم و داخل آن موضوع انشاء را می نویسیم.
  • (۲) دانش آموزان با توجه به موضوع هر کلمه ای که به نظرشان می رسد در اطراف خورشید می نویسند.
  • (۳) معلم کلمات را بازبینی می کند و در صورت تأیید دانش آموز برای کلمات نوشته شده جمله می نویسد.
  • (۴) سپس دانش آموز جملات نوشته شده را گروهبندی می کند یعنی جملاتی را که از لحاظ معنایی به هم نزدیک هستند در یک گروه قرار می دهد.
  • (۵) در مرحله پایانی گروه های جملات را اولویت بندی می کند و پشت سر هم می نویسد.

 

 1. روش استفاده از کلمات:

در این روش معلم موضوع انشاء را بیان می کند سپس کلماتی را با توجه به موضوع انشاء روی تخته می نویسد تا دانش آموزان در نوشتن انشاء از آن ها استفاده کنند . دانش آموزان با توجه به کلمات داده شده جملاتی را می نویسند، سپس جمله هایی را که مرتبط با هم هستند در یک گروه قرار می دهند و در پایان آن ها را مرتب می کنند.

 1. روش مشارکتی:

موضوعی به دانش آموزان ارائه می شود و هر کدام از بچه ها به نوبت در مورد آن فرضی می زنند (البته چند دقیقه فرصت فکر کردن به بچه ها می دهیم) معلم مطالب بچه ها را روی تابلو می نویسد و به کمک بچه ها جملات روی تابلو را پس و پیش می کند تا به صورت یک انشای کامل درآید.

 1. قصه ناتمام:

معلم قصه یا انشایی ناتمام را در اختیار شاگردان قرار می دهد تا آن ها یا بصورت انفرادی یا بصورت گروهی و با هم فکری آن این انشاء را تمام کنند اگر کار بصورت گروهی اجرا شود گروههای ۲ یا ۳ نفره مناسب هستند.

 1. مرتب کردن انشاء یا داستان:

معلم قصه یا انشایی را که ترتیب حوادث آن به هم ریخته است در اختیار دانش آموزان قرار می دهد بچه ها توالی جملات و حوادث را درست می کنند و با شماره گذاری و رونویسی مجدد آن را بصورت یک انشاء یا داستان در می آورند. برای پرورش خلاقیت آنها می توان انتخاب نام قصّه را بر عهده خود آنها گذاشت. 

 1. روش داستان تصویری:

در این روش که شبیه به همان نوشتن جمله برای تصاویر سریالی است کتاب داستان ۳ یا ۴ صفحه ای همراه با تصاویر آن در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا آنها با توجه به تصاویر جملاتی را بنویسند. و در پایان هم اسم داستان را خودشان انتخاب کنند.

 

فایل‌های با کیفیت طراحی آموزشی ابتدایی را از اینجا مشاهده کنید.

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *